Αναδρομή στο παρελθόν: Η ΕΕ διασφαλίζει τα δικαιώματα των θυμάτων