Επερχόμενες εκδηλώσεις

10 αποτελέσματα

Τετάρτη 24 απριλίου 2024

Plenary debate- Iran’s unprecedented attack on Israel

24/4/2024

11:00 π.μ. - 12:30 μ.μ.

Κάλυψη:

Formal sitting commemorating the 20th anniversary of the EU's biggest enlargement

24/4/2024

12:30 μ.μ. - 01:50 μ.μ.

Κάλυψη:

EP Plenary- Voting session

24/4/2024

02:00 μ.μ. - 04:00 μ.μ.

Κάλυψη:

Press conference on first EU due dilligence rules for companies

24/4/2024

05:00 μ.μ. - 05:30 μ.μ.

Κάλυψη:

Press conference on Platform work directive

24/4/2024

05:30 μ.μ. - 06:00 μ.μ.

Κάλυψη:

Σάββατο 27 απριλίου 2024

Europe Day 2024 - Strasbourg

27/4/2024

11:00 π.μ. - 09:00 μ.μ.

Κάλυψη:

Σάββατο 4 μαΐου 2024

Europe Day 2024 - Event in Brussels

4/5/2024

11:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.

Κάλυψη:

Europe Day 2024 - Brussels

4/5/2024

11:00 π.μ. - 09:00 μ.μ.

Κάλυψη:

Πέμπτη 23 μαΐου 2024

Lead candidates debate - European Elections 2024

23/5/2024

05:00 μ.μ. - 07:00 μ.μ.

Κάλυψη:

Πέμπτη 6 ιουνίου 2024

European Elections 2024

6/6/2024 - 10/6/2024

Κάλυψη: