Skip to main content

O stave a napredovaní Turecka

Description

Ako ovplyvnili nedávne udalosti prístupový proces Turecka? Priblížili ho? Oddialili? EuroparlTV zisťovala v teréne.

Related media