Skip to main content

Правото на изключване от работа

Description

Европейският парламент иска „правото на изключване от работа“ да бъде регламентирано като законно право в ЕС. Извън работното си време работниците не следва да се чувстват задължени да отговарят на служебни съобщения, смятат членовете на ЕП. Необходимостта от този законопроект се засили в резултат на пандемията и разрастването на дистанционната работа.

Related media