Skip to main content

Prawo do odłączenia się od pracy

Description

Parlament Europejski chce uczynić z „prawa do bycia offline” prawo obowiązujące w Unii Europejskiej. Europosłowie twierdzą, że pracownicy będący poza godzinami pracy nie powinni czuć presji reagowania na komunikację związaną z pracą. Potrzeba takiego projektu ustawy wzrosła z powodu pandemii i zwiększenia się zakresu telepracy.

Related media