Skip to main content

Právo odpojiť sa od práce

Description

Európsky parlament chce, aby bolo „právo odpojiť sa“ zakotvené v legislatíve EÚ. Poslanci tvrdia, že keď sú pracovníci mimo pracovného času, nemali by pociťovať tlak odpovedať na pracovnú komunikáciu. Potrebu tohto zákona zvýšila pandémia a nárast práce na diaľku.

Podrobnosti

Dátum udalosti13. 1. 2021
Reference:N01AFPS210119RTDI