Skip to main content

Глобално действащо лице - влиянието на Европейския парламент по света

Description

Кратък преглед на това, как Европейският парламент в сътрудничество с други институции на ЕС защитава и утвърждава ценностите и интересите на европейските граждани по света.

Подробности

Дата на събитието15.11.2016 г.
Reference:B001161116000