Světový hráč – vliv Evropského parlamentu v zahraničí