Flyktingkrisen: att dela på bördan

Beskrivning

Parlamentsledamöterna håller på att revidera Dublinförordningen, den EU-lag som fastställer vilket land som är ansvarigt för att behandla asylansökningarna. Det nuvarande systemet utsätter länderna i främsta linjen, som Grekland och Italien, för alldeles för hårt tryck. Därför förespråkar lagstiftarna en rättvisare fördelning av de asylsökande bland samtliga medlemsstater och ett obligatoriskt deltagande.

Related media