Skip to main content

Migračná kríza: rozdeliť záťaž medzi všetkých

Description

Poslanci EP prehodnocujú Dublinské nariadenie. Tento zákon určuje, ktorá krajina zodpovedá za spracovanie žiadosti o azyl. Za súčasného systému čelia najväčšiemu náporu hraničné krajiny ako Grécko a Taliansko. Poslanci EP odporúčajú povinné zapojenie štátov a férovejšie delenie žiadateľov o azyl medzi všetky členské štáty.

Related media