Skip to main content

Rändekriis: koormuse jagamine

Description

Parlamendiliikmed vaatavad uuesti läbi Dublini määrust – ELi õigusakti, mille kohaselt määratakse, milline riik on kohustatud varjupaigataotlusi läbi vaatama. Praeguse süsteemi kohaselt on välispiiriäärsetel riikidel, nagu Kreeka ja Itaalia, liiga suur koormus. Seadusandjad soovivad varjupaigataotlejate õiglasemat jaotamist kõigi liikmesriikide vahel ja kohustuslikku osalemist.

Related media