Skip to main content

Kryzys migracyjny: podział obciążeń

Description

Europosłowie aktualizują konwencję dublińską — prawo UE określające, który kraj odpowiada za przetwarzanie wniosków o azyl. Bieżący system nakłada zbyt duże obciążenia na kraje pierwszej linii, takie jak Grecja i Włochy. W związku z tym prawodawcy wspierają bardziej równomierny podział ubiegających się o azyl między wszystkie państwa członkowskie oraz obowiązkowe uczestnictwo.

Related media