Skip to main content

Záchyt uhlíka: využívanie lesov a poľnohospodárskej pôdy

Description

Miest, ktoré umožňujú zachytávanie uhlíka, v Európe ubúda. Európsky parlament pracuje na zmene pravidiel využívania pôdy, aby poľnohospodárska pôda, lesy, rašeliniská a mokrade mohli zachytávať viac uhlíka a pomôcť pri znižovaní globálneho otepľovania. Môže to prispieť k dosiahnutiu nulových emisií CO2 do roku 2050.