Skip to main content

Spremnici ugljika: Uporaba šuma i poljoprivrednog zemljišta

Description

Spremnici ugljika Europe smanjuju. Kako bi se omogućilo da EU ispuni svoje ciljeve klimatske neutralnosti do 2050. Europski parlament izmjenjuje propise o uporabi zemljišta, tako da poljoprivredna zemljišta, kao i šume, tresetišta i močvarna područja mogu hvatati više ugljika i tako pomoći u smanjenju globalnog zatopljenja.