Skip to main content

CO2-lagre: Udnyttelse af skove og landbrugsjord

Description

Europas CO2-lagre er i tilbagegang. For at bidrage til at nå EU's mål om CO2-neutralitet i 2050 er Europa-Parlamentet ved at ændre reglerne for jordbrug, således at landbrugsjord, såvel som skove, heder og vådområder kan binde mere CO2 og bidrage til at reducere den globale opvarmning.

Detaljer

Dato for begivenhed20.5.2022
Reference:N01AFPS220519LULU