Skip to main content

CO2-lagre: Udnyttelse af skove og landbrugsjord

Description

Europas CO2-lagre er i tilbagegang. For at bidrage til at nå EU's mål om CO2-neutralitet i 2050 er Europa-Parlamentet ved at ændre reglerne for jordbrug, således at landbrugsjord, såvel som skove, heder og vådområder kan binde mere CO2 og bidrage til at reducere den globale opvarmning.