Skip to main content

Pochłaniacze dwutlenku węgla: wykorzystanie lasów i gruntów rolnych

Description

W Europie jest coraz mniej pochłaniaczy dwutlenku węgla. Aby pomóc w osiągnięciu unijnego celu zerowej emisji netto do 2050 r., Parlament Europejski zmienia przepisy dotyczące użytkowania gruntów tak, aby grunty rolne, a także lasy, wrzosowiska i tereny podmokłe mogły wychwytywać więcej dwutlenku węgla i przyczyniać się do ograniczenia globalnego ocieplenia.