Skip to main content

Hiilinielut: metsien ja viljelymaan hyötykäyttö

Description

Euroopassa on yhä vähemmän hiilinieluja. Euroopan parlamentti muuttaa maankäyttösääntöjä edistääkseen EU:n ilmastoneutraaliustavoitetta vuoteen 2050 mennessä, jotta viljelymaa sekä metsät, suot ja kosteikot sitovat enemmän hiilidioksidia ja hidastavat ilmaston lämpenemistä.