Skip to main content

Kolsänkor: Ta hjälp av skogar och jordbruksmark

Description

Europas kolsänkor blir bara färre och färre För att hjälpa EU att nå nollutsläppsmålen till 2050, ändrar EU-parlamentet reglerna för markanvändning så att jordbruksmark, såväl som skogar, myrar och våtmarker kan fånga upp mer kol och bidra till att minska den globala uppvärmningen.