Skip to main content

Interviu: BŽUP Žėmės ūkiui paprasta kaip vienas, du, trys… (ilgoji versija)

Description

EP narys Paolo De Castro teigia, kad reikia geriau paaiškinti ilgą laiką nesuprastą ir klaidingai pateikiamą ES žemės ūkio politiką. Būdamas naujuoju žemės ūkio komiteto pirmininku, jis sieks situaciją pataisyti.