Interviul: PAC e o chestiune simplă în opinia preşedintelui Comisiei pentru agricultură (versiunea extinsă)