Default image for coming soon media.

Interviul: PAC e o chestiune simplă în opinia preşedintelui Comisiei pentru agricultură (versiunea extinsă)