Η Επιτροπή εγκρίνει τη συμφωνία για το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας