De Commissie juridische zaken keurt auteursrechtenakkoord goed