Komisjon kiidab heaks kokkuleppe autoriõiguste kohta