Προβολέας: Αναζήτηση του πολέμου για το κέρδος από καύσιμα στην Αφρική