V žarišču: Želja po dobičku podžiga vojno v Afriki

Opis

Vojaške voditelje ne ženejo etična nasprotja, ampak želja pa dobičku in virih. Prispevek EU je ključen, vendar se politiki morda ne bodo mogli odzvati na nekonvencionalno vojskovanje.