Skip to main content

Ponori ogljika: izkoriščanje gozdov in obdelovalnih površin

Description

Evropski ponori ogljika se zmanjšujejo. Da bi EU dosegla cilj neto ničelnih emisij do leta 2050, Evropski parlament spreminja pravila glede uporabe zemljišč, da bodo lahko kmetijska zemljišča, gozdovi, barja in mokrišča zajeli več ogljika in s tem prispevali k omejitvi globalnega segrevanja.