Anglies dioksido absorbentai: miškų ir žemės ūkio paskirties žemės panaudojimas

Aprašymas

Europos anglies dioksido absorbentų mažėja. Siekdamas padėti įgyvendinti ES tikslą iki 2050 m. pasiekti nulinę grynojo išmetamųjų teršalų kiekio ribą, Europos Parlamentas iš dalies keičia žemės naudojimo taisykles, kad žemės ūkio paskirties žemė, miškai, durpynai ir pelkės galėtų surinkti daugiau anglies dioksido ir padėtų sumažinti visuotinį atšilimą.