Skip to main content

Въглеродни поглътители: Оползотворяване на гори и земеделска земя

Description

Въглеродните поглътители в Европа намаляват. В помощ на постигането на целта на ЕС за нулеви нетни емисии до 2050 г. Европейският парламент изменя правилата за използването на земята така, че земеделските земи, както и горите, блатата и влажните зони да могат да улавят повече въглерод и да помогнат за намаляване на глобалното затопляне.