Absorbantul carbonului: utilizarea pădurilor și terenurilor arabile