Skip to main content

Koolstofputten: benutten van bossen en landbouwgrond

Description

Het aantal Europese koolstofputten neemt af. Om de EU-doelstelling van koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050, past het Europees Parlement de regelgeving op het gebied van landgebruik aan. Zo kunnen landbouwgrond, bossen, veengebieden en moerassen meer koolstof opnemen en wordt de opwarming van de aarde beperkt.