Euroopan unionin tulevaisuus: kansalaiset kysyivät toimielimiltä, kuinka ne seuraavat heidän suosituksiaan

Kuvaus

Euroopan tulevaisuuskonferenssissa mukana olleet ihmiset palasivat Brysseliin tarkistamaan, kuinka EU:n toimielimet ovat käsitelleet heidän muutosehdotuksiaan. Toukokuussa 2022 päättynyt osallistuvan demokratian tapahtuma toimitti kymmeniä ehdotuksia, joilla pyrittiin varmistamaan Euroopan selviäminen tulevista haasteista. Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja komissio olivat luvanneet alusta lähtien ottaa lopulliset ehdotukset huomioon riippumatta siitä, millaisia ne ovat. Joulukuun 2. päivänä näiden kolmen toimielimen edustajat vastasivat kansalaisten kysymyksiin palautetapahtumassa Euroopan parlamentissa Brysselissä.