Skip to main content

Budoucnost EU: občané se ptají institucí, jak navážou na jejich doporučení

Description

Občané, kteří byli hlavními aktéry práce Konference o budoucnosti Evropy, přijeli do Bruselu, aby si ověřili, jak instituce EU plní jejich doporučení týkající se změn. Konference, která byla jedinečným příkladem participativní demokracie, skončila v květnu 2022 a předložila desítky návrhů, jak zajistit, aby se Evropa dokázala vypořádat s nadcházejícími výzvami. Parlament, Rada a Komise od počátku slibovaly, že budou postupovat v návaznosti na její konečné návrhy, ať už budou jakékoli. 2. prosince odpovídali zástupci všech tří institucí na dotazy občanů na hodnoticím setkání v Evropském parlamentu v Bruselu.