Skip to main content

Todhchaí an Aontais Eorpaigh: fiafraíonn saoránaigh de na hinstitiúidí conas a dhéanfaidh siad obair leantach ar a gcuid moltaí

Description

Tháinig saoránaigh a bhí i gcroílár obair na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa chun na Bruiséile chun a sheiceáil conas atá institiúidí an AE ag leanúint lena moltaí maidir le hathrú. Gníomh uathúil sa daonlathas rannpháirtíochta í an Chomhdháil, agus tháinig deireadh leis an gComhdháil i mBealtaine 2022, ag seachadadh an iliomad tograí lena chinntiú go bhféadfaidh an Eoraip déileáil leis na dúshláin atá le teacht. Gheall an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún ón tús go ndéanfaí obair leantach ar a cuid tograí deiridh, is cuma cad iad na tograí sin. An 2 Nollaig, ghlac ionadaithe ó na trí institiúid ceisteanna ó shaoránaigh ag ócáid aiseolais i bParlaimint na hEorpa sa Bhruiséil.