Przyszłość UE: Obywatele pytają instytucje, w jaki sposób będą one kontynuowały ich zalecenia

Opis

Obywatele, którzy byli w centrum Konferencji na temat przyszłości Europy, przybyli do Brukseli, aby dowiedzieć się, w jaki sposób instytucje UE realizują ich zalecenia dotyczące zmian. Wyjątkowe przedsięwzięcie w dziedzinie demokracji uczestniczącej, czyli Konferencja, która zakończyła się w maju 2022 r., dostarczając dziesiątki propozycji mających na celu zapewnienie Europie możliwości sprostania przyszłym wyzwaniom. Parlament, Rada i Komisja obiecywały od samego początku, że uwzględnią ostateczne wnioski bez względu na to, jakie one będą. 2. grudnia przedstawiciele trzech instytucji odpowiadali na pytania zadawane przez obywateli podczas wymiany opinii w Parlamencie Europejskim w Brukseli.