Бъдещето на ЕС: гражданите питат институциите за последващите действия в отговор на техните предложения