Skip to main content

Бъдещето на ЕС: гражданите питат институциите за последващите действия в отговор на техните предложения

Description

Гражданите, които имаха централна роля в работата на Конференцията за бъдещето на Европа, дойдоха в Брюксел, за да проверят как институциите на ЕС изпълняват техните препоръки за промяна. Като уникално упражнение по демокрация на участието, Конференцията приключи през май 2022 г. с изготвянето на десетки предложения, за да се гарантира, че Европа може да се справи с предстоящите предизвикателства. Още в началото на Конференцията Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия обещаха да предоставят последваща информация за прилагането на заключителни предложения, независимо какви бъдат те. На 2 декември представители на трите институции отговориха на въпроси на гражданите на последващо събитие в Европейския парламент в Брюксел.