Kompromissimeistrid: Euroopa Ülemkogu

Kirjeldus

Heitkem pilk kulisside taha ja vaadakem, mismoodi ELi riigi- ja valitsusjuhid väitlevad, vetostavad ja jõavad kompromissile ELi Ülemkogus arutatavates küsimustes.