Αρμοδιότητες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου