Αρμοδιότητες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Περιγραφή

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει έναν σύνθετο ρόλο. Οι ευρωβουλευτές εκλέγουν τον Πρόεδρο, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων, διασφαλίζει ότι το Κοινοβούλιο σέβεται τους κανόνες του, εγκρίνει τη νομοθεσία και τον προϋπολογισμό της ΕΕ και εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στην Ευρώπη και διεθνώς.

Related media