X'jagħmel il-President tal-Parlament Ewropew?

Deskrizzjoni

Il-President tal-Parlament Ewropew għandu rwol kumpless. Il-MPE jeleġġu lill-President, li jippresiedi l-laqgħat, jassigura li l-Parlament jirrispetta r-regoli tiegħu, jiffirma l-leġiżlazzjoni u l-baġit tal-UE u jirrappreżenta lill-Parlament fl-Ewropa u internazzjonalment.

Related media