Skip to main content

Ko dara Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs?

Description

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam ir sarežģīta loma. Eiropas Parlamenta deputāti ievēl priekšsēdētāju, kas vada sanāksmes, nodrošina reglamenta ievērošanu Parlamentā, paraksta tiesību aktus un ES budžetu, kā arī pārstāv Parlamentu gan Eiropā, gan starptautiskā līmenī.

Related media