Skip to main content

Mida Euroopa Parlamendi president teeb?

Description

Euroopa Parlamendi presidendi töö on keeruline. Parlamendiliikmed valivad presidendi, kes juhatab koosolekuid, tagab reeglite järgimise parlamendis, allkirjastab õigusakte ja ELi eelarve ning esindab parlamenti Euroopas ja rahvusvaheliselt.

Related media