Skip to main content

Jaká je úloha předsedy Evropského parlamentu?

Description

Předseda Evropského parlamentu má komplexní úlohu. Evropští poslanci volí předsedu, který řídí schůze, dohlíží na to, že Parlament dodržuje svá pravidla, podepisuje legislativu a rozpočet EU a zastupuje Parlament v Evropě i na mezinárodní scéně.

Related media