Skip to main content

От емисиите на СО2 до авторското право: 5 числа от Страсбург

Description

Парламентът постигна съгласие относно целите за намаляване на емисиите на СО2 от автомобилния транспорт и прие правила за авторското право, за да гарантира, че правата и отговорностите, свързани с интелектуалната собственост, вече се прилагат в света на интернет. Депутатите гласуваха също нови правила за по-добра защита на работниците от канцерогенни химикали, за забрана на пластмасите за еднократна употреба и за отпадане на смяната на часовото време два пъти годишно.