Skip to main content

Od emisij CO2 do avtorskih pravic: 5 točk iz Strasbourga

Description

Parlament se je dogovoril o ciljih znižanja emisij CO2 v cestnem prometu ter sprejel pravila o avtorskih pravicah, da bi zdaj pravice intelektualne lastnine in odgovornosti zanjo veljale tudi na spletu. Poslanci so glasovali tudi o novih pravilih za boljšo zaščito delavcev pred rakotvornimi kemikalijami, prepovedi plastike za enkratno uporabo in opustitvi premikanja ure dvakrat letno.