Skip to main content

5 skaičiai iš Strasbūro: nuo CO2 išlakų mažinimo iki autorių teisių

Description

Parlamentas patvirtino iš kelių transporto priemonių į aplinką išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslus ir priėmė autorių teisių taisykles, pagal kurias su intelektine nuosavybe susijusios teisės ir atsakomybė dabar bus taikomos ir interneto pasaulyje. Parlamento nariai taip pat balsavo dėl naujų taisyklių, skirtų geriau apsaugoti darbuotojus nuo kancerogeninių cheminių medžiagų poveikio, dėl vienkartinių plastikinių gaminių uždraudimo ir dėl sezoninio laiko keitimo atsisakymo.