Skip to main content

No CO2 emisijām līdz autortiesībām: 5 skaitļi no Strasbūras

Description

Parlaments vienojās par autotransporta radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķiem un pieņēma autortiesību noteikumus, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību un pienākumu piemērošanu arī tiešsaistes pasaulē. Deputāti arī nobalsoja par jauniem noteikumiem, lai labāk aizsargātu darba ņēmējus no kancerogēnām ķīmiskajam vielām, aizliegtu vienreizlietojamos plastmasas izstrādājumus un atteiktos no sezonālās laika maiņas.