Mill-emissjonijiet CO2 sad-drittijiet tal-awtur: ħames punti minn Strasburgu