Ретроспектива: Земеделието в ЕС прави повече, отколкото да произвежда храни