Ohlédnutí: Zemědělství EU má i jinou funkci, než jen dodávat potraviny