Skip to main content

Предложенията за бъдещето на ЕС — приети на пленарното заседание на конференцията!

Description

Изготвени са триста двадесет и пет предложения въз основа на препоръките, направени от европейските граждани! От здравеопазването до икономиката, от миграцията до изменението на климата и начините за укрепване на демокрацията — идеите за бъдещето на Европа ще бъдат представени пред институциите на ЕС на 9 май. На среща в Страсбург заедно с европейски и национални парламентаристи, комисари, правителствени представители и други заинтересовани страни, гражданите дадоха зелена светлина на предложенията за ЕС на утрешния ден.