Предложенията за бъдещето на ЕС — приети на пленарното заседание на конференцията!