Skip to main content

Konferensens plenarförsamling antar förslag för EU:s framtid!

Description

Trehundratjugofem förslag baserade på rekommendationer från europeiska medborgare är färdiga! Förslagen och idéerna, om allt från hälsa till ekonomi, migration och klimatförändring och hur demokratin kan förbättras, kommer att presenteras för EU:s institutioner den 9 maj. Vid mötet i Strasbourg gav medborgare, ledamöter från EU-parlamentet och europeiska parlament, kommissionärer, regeringsrepresentanter och andra aktörer grönt ljus till förslagen för morgondagens EU.